CEZASIZLIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ REHBERİ

0
190

Hazırlayanlar: Av. Hasan Kemal Elban, Av. Hülya Dinçer, Av. Furkan Açıkgöz

İndirmek için tıklayınız

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı (CMG); geçmişte işlenen ağır insan hakları ve insanlığa karşı suçların ortaya çıkarılması konusunda çalışmalar yapan İHD, TESEV, Hakikat Adaletve Hafıza Çalışmaları Merkezi, Diyarbakır Barosu, Batman Barosu, Şırnak Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch, Adli Tıp Uzmanları Derneği, AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi tarafından 2013 yılında oluşturulmuştur.CMG 2013-2016 yılları arasında konuyla ilgili mahkemelerin izlenmesi, dava takipleri, davaların kamuoyuna duyurulması, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Şikayet Hakkı’nın etkin kullanımı için üçüncü taraf raporlarının hazırlanması, yasal değişiklikler için kampanyalaryapılması gibi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı, cezasızlık alanında çalışan insan hakları örgütleri, baroların insan hakları merkezleri ile bireysel avukatlardan oluşmaktadır. CMG’nin Ocak 2019 tarihli toplantısında derli toplu bir cezasızlık eğitimi oluşturulmasının, alanda çalışan avukatlar ve insan hakları aktivistleri için bir ihtiyaç olduğu saptamasından hareketle bir Cezasızlıkla Mücadele Eğitim Kiti oluşturulmasına karar vermiştir. Elinizdeki bu belge anılan eğitim kitinin ana gövdesini oluşturan Cezasızlıkla Mücadele Eğitim Rehberidir. Rehber, cezasızlık eğitimi vereceklere konu hakkında derli toplu bir temel çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Kuşkusuz bu konuda ilgilenenlerin derinleşebileceği başka kaynaklar bulunmakla birlikte bunlar derli toplu ve bütüncül bir cezasızlık incelemesi olmaktan uzaktır. Yine bu Rehberin hazırlanması sırasında sistemli ve bütüncül bir Türkçe kaynak bulmakta da oldukça zorlanılmıştır. Yine de bu alanda İnsan Hakları Ortak Platformu’nun ve yine ağın bileşenlerinden Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nin konuyla ilgili yayınlarından mümkün olduğunca yararlanılmıştır. Rehberin amaçları bakımından bu çalışma ağırlıklı olarak konuya ilişkin İngilizce kaynaklar taranarak hazırlanmıştır. Bunun bir nedeni, eğitim amaçlı insan hakları materyallerinin bolluğu ve konuya ilişkin sistematik bilgi sunmalarıdır. Eğitim rehberini hazırlama konusunda görev üstlenen ağ bileşenlerinden Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından bir taslak müfredat hazırlanmış ve bu müfredatın ağ bileşenleri tarafından benimsenmesi üzerine, Cezasızlıkla Mücadele Eğitimi Programının ana gövdesini oluşturan üç ana bölüm ve on bir modülden oluşan bu Rehber ortaya çıkmıştır. Cezasızlığa ilişkin kapsamlı bir eğitim programı oluşturulması konusundaki fikrin olgunlaşması ve Rehberi hazırlanmam için beni yüreklendiren Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı Sekreteryası’nı üstlenen arkadaşlarım Feray Salman ile Ezgi Koman’a; Rehberin yazımı sırasında taslak metinleri okuyup değerli eleştiri ve önerilerini esirgemeyen Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nden Av. Emel Ataktürk ve Gülistan Zeren’e; İHOP’tan Feray Salman ile Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezinden Av. Dr. Kerem Altıparmak’a özel teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca yardımını Rehberin bütününe yönelik eleştiri ve önerilerde bulunmakla sınırlamayıp Rehberin Hakikat Hakkı’na ilişkin 10. modülünü hazırlayan Av. Dr. Hülya Dinçer’e ve Türkiye’de cezasızlıkla mücadelenin tarihi ve simge davaların yer aldığı 11. modülü hazırlayan Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden çalışma arkadaşım Av. Furkan Açıkgöz’e de kattıkları zenginlik ve derinlik için özel teşekkürlerimi sunmak isterim. Son olarak, taslak metindeki ifade bozuklukları ve imla hataları yönünden metni gözden geçirerek düzelten ve bütün bu Rehberin yazımı süresince günlük rutin sorumlulukların yükünü üzerimden alan sevgili meslektaşım ve eşim Av. Serpil Yalçın Elban ile yokluğuma katlanan kızım Sumru’ya minnetimi ifade edecek kelimeler yetersiz geliyor. Onlar olmasa elinizdeki bu çalışma da gerçekleşemezdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here