DEĞERLER VE İLKLERİMİZ

256

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı;
– Demokratiktir:
Karar alma süreçlerinde üye örgütler, kişiler eşit söz hakkına sahiptir, yapılan işlerde eşit sorumluluk alınır, eşit temsiliyet vardır. Ağ çoğulcudur. Ağ içerisinde evrensel eşitlik prensiplerini uygulanır, üye örgütlerin yaptığı işlere saygı duyulur, üretilen tüm bilgiler, belgeler, raporlar vb. görünür kılınır.

-Şeffaftır/hesap verilebilir: İç ve dış işleyişte şeffaflık ilkesini benimser, hesap verebilirdir.

-Ayrımcılığa karşıdır: Ağ üyeleri ile iletişimde ve tüm çalışmalarında doğrudan ve dolaylı tüm ayrımcılık biçimlerine karşıdır.

-Toplumsal cinsiyet ve temel eşitlik ilkelerine bağlıdır: Tüm çalışmalarında toplumsal cinsiyet temelli eşitliği temel alır.

-Kaynak yaratma prensiplerine sahiptir: Ortak çalışmalar için bilgi, insan ve finans kaynağı yaratan Ağ, ağda yer alan örgütlerinin ulaşabileceği kaynakları kullanmaz ve kullanılan kaynaklar konusunda şeffaf olur. Ağ çalışmaları için gerekli olan bilgileri üretir ve yaygınlaştırır.  Ağın tüm kaynakları denetime açıktır.

-Çalışmalarını işbirliği ile dayanışmayla yürütür: Ağ kendi içinde ve diğer insan hakları hareketi aktörleriyle birlikte yürüttüğü tüm çalışmaları işbirliği ve dayanışma prensibi ile gerçekleştirir.

-Kaynaklara eşit erişimi sağlar: Bileşen örgütler arasında bilgi paylaşma ve bilgiye erişim kaynaklarını açık tutar ve kaynaklara herkesin eşit erişimini sağlar.

-Bileşen örgütlerin faaliyetlerini ikame etmez: Bileşen örgütler arasında işbirliğinin geliştirilmesini önemser ve bunun kanallarını geliştirir. Ağın faaliyetleri bileşen örgütlerin faaliyetlerini destekleyici, güç katıcı ve görünür kılıcı olmaya yöneliktir. CMG bileşen örgütlerin faaliyetlerini ikame etmez, bu faaliyetlere artı değer katacak çalışmalar yapar.