VİZYON / MİSYON

255

Vizyon

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı; cezasızlığın ortadan kalktığı bir Türkiye için çalışmalar yürütür.

Misyon

Cezasızlık ağı, cezasızlık konusunda çalışan örgütleri bir araya getirir; Türkiye’de cezasızlıkla ilgili gündemi takip eder, katkı sunar ve gerektiğinde görünmeyen sorun alanlarını gündemleştirir, etkili çözüm önerileri oluşturur, yaygınlaştırır.  Halihazırdaki ulusal ve uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarının amacına uygun ve etkin işleyişini sağlamak için harekete geçer, ilgili tüm öznelerin/aktörlerin harekete geçmesini sağlar. Türkiye’de cezasızlık alanında çalışan özneleri/aktörleri güçlendirir. Cezasızlıkla mücadele önünde bir engel olarak görülen toplumun ve siyasi öznelerin insan haklarına dayalı olmayan algısının dönüşümünü hedefler. Cezasızlık örüntülerini açığa çıkartacak bilgiyi üretir ve etkin politika önermelerinde bulunur.